Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 212 theo thông tư 200Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 212 theo thông tư 200.
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 212 theo thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 212 theo thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 212 theo thông tư 200Tài khoản 212 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 212. Tài khoản 212 là gì?, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản, bài tập tài khoản 212- tài sản cổ định thuê tài chính.
1. Nguyên tắc kế toán.
a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính (là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp).
b) Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/tai-chinh/

Leave a Comment