[Học online] LIÊN KẾT, MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN _ Ngữ văn 7 _ TS. Trần Thị Vân Anh[Học online] Liên kết, mạch lạc trong văn bản _ Ngữ văn 7 _ TS. Trần Thị Vân Anh

Các câu trong đoạn văn, nếu tách rời, đều là những câu hoàn chỉnh, nội dung rõ ràng. Nhưng cả đoạn, với sự nối kết các câu lỏng lẻo, thì ý nghĩa không được biểu đạt rõ ràng. Muốn để người khác hiểu được ý của mình, ngoài việc tạo ra những câu đúng, người viết (nói) còn phải tổ chức mối liên kết chặt chẽ giữa các câu.

liên kết về ý nghĩa giữa các câu phải được thể hiện ra bằng ngôn ngữ, thiếu sự liên kết trên phương diện ngôn ngữ, mối liên kết giữa các câu sẽ không được đảm bảo.

TS. Trần Thị Vân Anh đã có 10 năm kinh nghiệm dạy và luyện thi vào lớp 6, lớp 10 môn Ngữ văn. Cô đã đào tạo được nhiều học sinh đỗ vào trường chuyên, đạt điểm cao trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10. Đồng thời cô cũng là người có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được tặng thưởng của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về phương pháp dạy học Ngữ văn.

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/tong-hop/

35 thoughts on “[Học online] LIÊN KẾT, MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN _ Ngữ văn 7 _ TS. Trần Thị Vân Anh”

 1. …………………………………………………………….😠🐢😠😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠🐢😠😀😀😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😉😢😈😬😡😠😡😢😡😢😡😴😡😴😴😡😴😡😴😡😴😡😡😡😢😡😢😡😴😡😴😡😴😡😴😡😢😡😢😡😢😡😢😡😢😡😢😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😠😴😂😠😉😡😴😠😴😡😴😡😡😴😡😴😠😡😴😴😡😴😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😡😴😠😴😡😉😠😉😡😴😡😴😡😡😴😠😴👟🐢😠🐢👟🐩😕🐶💄🐶😴😢😴😠🎭😕🐶😕😂😴😊🐩😄😕😠😂😠😊😕😄😕😴😠😊👟🐩😡😴😠😊👟😊👟🎭🐶🎭🎭😕😊👟😊😁😠😁👟😊🐢😠😠😠😠🐢😠🐢😠🐢🐢😄😐👗🎭😐👗😊🐒🐒🐒🐒🐪🐋🐠🐘🐟🐋🐪🐯🐟🐋🐟🐘🐋🐘🐪🐻🐘🐠🐻🐵🐯🐠🐋🐪🐻🐠🐏🐓🐹🐦🐔🐤🐃🐺🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐂🐥🐇🐔🐦🐥🐔🐇🐂🐥🐏🐇🐇🐥🐏🐔🐇🐥🐏🐔🐔🐏🐥🐇🐂🐔🐥🐂🐇🐔🐂🐥🐔🐇🐥🐂🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐂🐥🐔🐇🐥🐏🐣🐇🐥🐂🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐥🐂🐔🐇🐏🐥🐔🐇🐃🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐥🐦🐇🐔🐦🐥🐔🐇🐂🐥🐔🐇🐦🐥🐃🐦🐏🐃🐃🐺🐓🐺🐓🐃🐦🐺🐏🐃🐃🐐🐇🐃🐥🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐃🐥🐔🐇🐤🐦🐇🐔🐃🐤🐔🐇🐃🐤🐇🐔🐤🐃🐔🐺🐂🐇🐔🐥🐃🐔🐔🐔🐃🐔🐃🐺🐏🐺🐦🐺🐦🐺🐦🐺🐦🐺🐔🐺🐔🐺🐔🐔🐺🐔🐺🐔🐃🐔🐺🐔🐃🐏🐃🐔🐃🐔🐃🐃🐔🐃🐔🐃🐃🐔🐃🐔🐃🐔🐃🐔🐃🐔🐃🐔🐑🐃🐔🐃🐔🐔🐃

  Reply
 2. 😁😁😄😇😅😇😇😅😇😄😐😯😇😐😇😐😄😬😇😄😐😄😬😇😐😄😯😇😄😐😬😇😇😄😡😬😇😐😇😅😄😇😡😯😇😡😄😡😯😇😄😐😯😇😀😐😯😇😊😑😯😇😄😯😊😑😯😇😯😇😄😐😯😂😊😐😯😇😊😐😇😊😇😊😐😂😯😐😂😊😯😇😄😐😯😇😄😐😯😇😊😑😯😂😊😐😯😂😊😆😯😄😂😐😯😂😄😐😯😂😄😆😁😁😁😂😀😁😊😂😂😀😂😀😂😂😃😂😁😁😅😅😅😐😐😐😇😂😇😇😯😐😯😯😅😅😆😐😇😇😆😇😑😑😈😇😇😄😯😐😯😇😊😅😡😊😅😐😇😐😐😇😇😐😇😐😇😐😇😡😇😐😇😇😐😇😐😇😐😐😇😐😇😐😇😂😐😂😐😂😐😂😐😇😐😐😇😐😇😡😆😆😯😐😇😡😑😡😇😂😐😆😡😇😡😑😈😢😈😇😐😆😆😅😬😅😅😠😅😯😐😬😐😬😐😇😡😑😡😑😅😑😄😃😂😂😂😁😁😀😀😊😊😀😁😂😃😄😅😆😇😈😕😑😐😯😉😠😬😡😢😴😐😡😡😆😯😆😡😇😐😇😐😆😆😯😂😐😆😐😈🐢🐢🐢🐢🐢

  Reply
 3. Cũng dễ hiểu 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  Reply
 4. Cô dạy dieng 2 bài ra thì dễ hiểu hơn. 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

  Reply
 5. cô quay gần quá cô ơi ai thấy như z cho 1 like tất cả 500 anh em ơi…
  tôi nói cho mọi người biết trên đời ko có chuyện đúng sai nhá

  Reply
 6. Cô dạy rõ ràng lắm ạ. Cảm ơn cô. Và em thích nhất bài Mùa Xuân Nho Nhỏ- Văn 9 mà cô dạy nữa.

  Reply
 7. em cảm ơn cô nhé con đã hiểu hết cô đã làm cho e làm dc hết bài em cảm ơn cô rất nhiều nhé 😊😊😊😊😄😄😄

  Reply

Leave a Comment