đơn giá xây dưng công trình hà nôi 2012, mua ở đâuBộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2012 – Phần xây dựng, Phần khảo sát xây dựng, Phần lắp đặt, Phần sửa chữa
Để các chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn Hà Nội có cơ sở lập dự toán mức đầu tư cũng như thuận lợi cho việc quản lý, hạch toán các công trình xây dựng, ngày 24 tháng 11 năm 2011, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành
Quyết định số 5481/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội — Phần xây dựng,
Quyết định số 5480/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội — Phần sửa chữa,
Quyết định số 5479/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội — Phần lắp đặt,
Quyết định số 5478/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội — Phần khảo sát xây dựng.

Nhằm cung cấp những thông tin liên quan đến Quyết định nêu trên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2012 – Phần xây dựng, Phần khảo sát xây dựng, Phần lắp đặt, Phần sửa chữa”.

Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, nhất là những người làm trong ngành xây dựng có cơ sở để lập dự toán, lập kế hoạch thi công các công trình xây dựng cơ bản đạt được hiệu quả.
sách gồm các phần sau:
Phần I: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội – Phần xây dựng
Phần 2: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội – Phần khảo sát xây dựng
Phần 3: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội – Phần lắp đặt
Phần 4. Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội – Phần sữa chữa
Phần 5: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội – Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình trên địa bàn thành phố hà nội

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/xay-dung/

Leave a Comment