ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT XÂY DỰNGĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng 1:
Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
Yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 7 năm trở lên.
Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát còn hạn hoặc hết hạn do cơ quan có thẩm quyền cấp từ hạng 2 trở lên.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng 2:
Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại;
Yêu cầu tốt nghiệp trình độ Đại học, có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 5 năm trở lên

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng 3:
Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.
Có trình độ chuyên mộn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 3 năm đối với Đại học, 5 năm đối với Cao Đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp.
#Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát điện
#dieukiencapchungchihanhnghexaydung
#chungchixaydung
#nghiemvuxaydung

Mọi chi tiết xin liên hệ :
—————————————————————————-
🏠 Trụ sở : 10A11, KP11, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

☎️HOTLINE/Zalo : 0942474445

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/xay-dung/

Leave a Comment