Có sẵn bàn phím nhưng…không có chữ Hàn? | Miếng dán bàn phím tiếng HànBạn có bàn phím nhưng bàn phím không có chữ Hàn? Chuyện nhỏ với miếng dán bàn phím Hàn quốc đỉnh cao của banphimngoaingu.com. ✦ Chuyện này …

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/noi-that/

Leave a Comment