CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC XÂY DỰNGChứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng có 3 hạng: chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3. Chứng chỉ năng lực xây dựng bao gồm:
1. Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng;
2. Chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng;
3. Chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng công trình;
4. Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án;
5. Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình;
6. Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng;
7. Chứng chỉ năng lực kiểm định xây dựng;
8. Chứng chỉ năng lực Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không? Câu trả lời là những Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực trên đều cần phải có năng lực hoạt động xây dựng

CAM KẾT UY TÍN NHẤT – NHANH NHẤT – GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Hotline: 090 246 9000
Mail: daotaoxaydung502@gmail.com

Website:
Fanpage:
Bộ đề thi sát hạch:
Chứng chỉ hành nghề cá nhân:

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/xay-dung/

Leave a Comment