Cân bằng nhanh phản ứng hoá học bằng máy tính casio (P1)Nếu có thắc mắc về video hoặc bài tập “Toán, Hoá” có thể nhắn tin hỏi thầy ở facebook hoặc trang web của thầy. — facebook: website: …

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/tong-hop/

29 thoughts on “Cân bằng nhanh phản ứng hoá học bằng máy tính casio (P1)”

  1. Wow thật là bất ngờ em cảm ơn thầy nhìu ạk hìhì😸👍👍👍like, đăng kí cho thầy lun nà

    Reply

Leave a Comment