(03/06/2020) Nhường Nhịn – Giải Pháp Tốt NhấtKinh Thánh: Sáng Thế Ký 13:1-9 Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn …

Nguồn: https://dothackportal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dothackportal.com/noi-that/

Leave a Comment